Sign In

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu SAMSUNG, số loại QM5 LE, màu đen. Biến kiểm soát 38A-375.39. (10/05/2023)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu SAMSUNG, số loại QM5 LE, màu đen. Biến kiểm soát  38A-375.39. Chủ xe mang tên Lê Ngọc Hà.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7 giờ ngày 11/5/2023 đến 17h30, ngày 12/5/2023
- Địa điểm: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn trên đất ở số 57 Nguyễn Huy Tự, Tp Hà Tĩnh. Giấy CNQSDĐ số BC730830 do UBND tp Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2014 nang tên Lý Trọng Ngọc, bà Nguyễn Thị Bình (24/04/2023)

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản QSDĐ và tài sản gắn trên đất ở số 57 Nguyễn Huy Tự, Tp Hà Tĩnh. Giấy CNQSDĐ số BC730830 do UBND tp Hà Tĩnh cấp ngày 15/12/2014 nang tên Lý Trọng Ngọc, bà Nguyễn Thị Bình.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 7h30 ngày 24/4/2023 đến 17h30 ngày 25/4/2023
- Địa điểm: Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh
- Người thông báo: Chấp hành viên Nguyễn Thị Như Ý 

CỤC THADS TB LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNG GIÁ (03/04/2023)

Cục THADS thông báo lựa chọn thẩm định giá tài sản thẩm định giá sau:
Quyền sử dụng đất diện tích đất thực tế la 7.370,8m (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất la 7.625,7m ) và tài sản gắn liền với đất.

Cục THADS thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (24/03/2023)

Tên tài sản thẩm định giá:
1. Văn phòng làm việc: nhà xưởng; hàng rào, nhà xe, nhà bảo vệ; sân, mặt đường bê tông và các tài sản khác gắn liền với đất.Tất cả tài sản nói trên nằm trên diện tích đất thuê:10498,2m, địa chỉ: Thôn Thịnh Cường, Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 95, tờ bản đồ số 04, diện tích 160m, địa chỉ thủa đất: Vùng quy hoạch thôn Thịnh Cường: Vùng quy hoạch thôn Thịnh Cường, Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Cục THADS Hà Tĩnh-TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm: 01 chiếc ôtô nhãn hiệu VEAM, số loại VT252, loại xe tải có mui. (07/03/2023)

Cục THADS Hà Tĩnh-TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án gồm: 01 chiếc ôtô nhãn hiệu VEAM, số loại VT252, loại xe tải có mui. Biển kểm soát 37C-225.07.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7h, ngày 08/3/2023 đến 17h30, ngày 09/3/2023.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh
(Chi tiết xem tại TB số 271/TB-CTHADS ngày 07/3/2023 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: QSD đất, và tài sản gắn liền đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 7c, giấy CNQSD số BB473087, do UBND thành phố cấp ngày 16/6/2010, diện tích 146,8m2. (15/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: QSD đất, và tài sản gắn liền đất tại thửa đất số 243, tờ bản đồ số 7c, giấy CNQSD số BB473087, do UBND thành phố cấp ngày 16/6/2010, diện tích 146,8m2.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 7h30 ngày 16/02/2023 đến 17h ngày 17/02/2023.
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục THADS TP Hà Tĩnh
(Chi tiết xem tại TB số 69/TB-CCTHA ngày 15/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: 01 chiếc xe máy có Biển kiểm soát 38B1-28740 nhãn hiệu Hon Da, số loại Wave Alpha. (03/02/2023)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: 01 chiếc xe máy có Biển kiểm soát 38B1-28740 nhãn hiệu Hon Da, số loại Wave Alpha.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 17h trước ngày 08/02/2023, Tại Chi cục THADS huyện Hương Khê.

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (20/12/2022)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSD đất, nhà và tài sản gắn liền đất tại thửa đất só 739, tờ bản đồ số 10, diện tích 126m2, tại KP Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 7h30 ngày 21/12/2022 đến 17h ngày 22/12/2022, tại Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh
(Chi tiết xin mời xem tại TB số 759/TB-CCTHA ngày 20/12/2022)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án: 01 xe ô tô tải cầu lự hành nhãn hiệu LIFAN, số loại LF3070G1, sơn màu xanh. Số máy 4102BQZ108695. Số khung B044000189, biển kiếm soát 36C-171.61 (21/11/2022)

TB lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản thi hành án:
- 01 xe ô tô tải cầu lự hành nhãn hiệu LIFAN, số loại LF3070G1, sơn màu xanh. Số máy 4102BQZ108695. Số khung B044000189, biển kiếm soát 36C-171.61
- Thời gian nộp hồ sơ từ 7 giờ ngày 22/01/2022 đến 17h30 ngày 23/11/2022
(Chi tiết xem tại TB số 1239-TB-CTHADS ngày 21/11/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. Tên tài sản: 01 xe oto nhãn hiệu Toyota loại Fortuner. BKS 38A-30592. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/9/22 đến 07/9/22, tại Cục THADS Hà Tĩnh. (05/09/2022)

Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản.
- Tên tài sản gồm 01 xe oto nhãn hiệu Toyota loại Fortuner. BKS 38A-30592.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06/9/22 đến 07/9/22, tại Cục THADS Hà Tĩnh.
- Địa điểm nộp hồ sơ: tại Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Mọi chi tiết xin mời xem tại Thông báo số 969/TB-CTHADS ngày 05/9/2022 của Chấp hành viên Lê Văn Sơn - Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: