Sign In

CHI CỤC THADS HUYỆN HƯƠNG SƠN TB V/V LỰA CHỌN TĐG (10/07/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau:
          - Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 993, tờ bản đồ 05, diện tích 247,5m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB510751 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn cấp ngày 21/10/2010 mang tên Lê Anh Vũ và Nguyễn Thị Lan Anh (theo Biên bản thỏa thuận phân chia tài sản ngày 14/7/2023 thì thửa đất này được chia cho anh Lê Anh Vũ), đất có tứ cận như sau:
         Phía Bắc giáp đất ông Thành dài 33m;
         Phía Nam giáp đất ông Dũng dài 33m;
         Phía Tây giáp đường lối dài 7,5m;
         Phía Đông giáp đất UBND xã dài 7,5m.
         Qua đo đạc thực tế bằng máy đã được định vị bằng tọa độ thì thửa đất có diện tích 247,3m2, có tứ cận như trên.

CHI CỤC THADS HUYỆN LỘC HÀ TB V.V LỰA CHỌN TỔ CHỨC TĐG (08/07/2024)

Do việc tổ chức thi hành án về phần chủ động thi hành án, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản đã kê biên để đảm bảo thi hành án, như sau:
01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDA Sonic 150, màu trắng đen, biển kiểm soát 86B3-714.43 (thu của Võ Ngọc Sang) xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong, không có giấy tờ xe.
          Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá có Công ty hoặc Chi nhánh Công ty đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết, đăng ký.

CHI CỤC THADS HUYỆN CẨM XUYÊN TB LỰA CHỌN TC TĐG (08/07/2024)

 Cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá lại tài sản do người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tự nguyện giao tài sản để thi hành án, như sau:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 08, tại địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cầm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D848872 do UBND huyện Cấm Xuyên cấp ngày 30/7/2004 mang tên hộ bà Lê Thị Xuân Diệu.
Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá có trụ sở, chi nhánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết, đăng ký.

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB V/V LỰẠ CHỌN TC TĐG (24/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh cưỡng chế kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số BT 103, tờ bản đồ số: Khu QH Đường Bao phía Tây, tại Khu QH Đường bao phía tây, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BN 92750, UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 14/03/2013 mang tên ông Trần Hậu Tuệ. Hiện tại đã được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 069641, UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 03/8/2016, thuộc thửa số 202, tờ bản đồ số 21, bản đồ kỹ thuật số, diện tích 349,5m2. Địa chỉ: Số nhà 02A đường Đinh Nho Hoàn, tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, mục đích sử dụng đất ở, mang tên ông Trần Hậu Tuệ và bà Nguyễn Thị Phúc.
2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 205; tờ bản đồ số: 01, tại khối phố 9 (nay là tổ dân phố 7), phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BĐ 903950, UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 05/05/2011 mang tên ông Trần Hậu Tuệ và bà Nguyễn Thị Phúc. Hiện tại thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 14, bản đồ kỹ thuật số, diện tích 220,3m2 địa chỉ: số nhà 19, ngõ 41, đường Hàm Nghi, tổ 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.
3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 405, tờ bản đồ số: 9, tại Đội 8, Tiền Giang, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh (nay là thửa số 24, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính đo năm 2005, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số M 46778, UBND Thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 04/12/2000 mang tên ông Trần Hậu Tuệ. Hiện tại thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 02, bản đồ kỹ thuật số. Diện tích thực tế 526m2( trong đó 354,9m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch, 171,1m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông),  diện tích theo Giấy CNQSDĐ là 480m2 (trong đó 200m2 đất ở, 280m2 đất vườn). Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Thịnh, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh.
4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 146; tờ bản đồ số: 10d, tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 925522, UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 05/02/2007 mang tên ông Trần Hậu Tuệ và bà Nguyễn Thị Phúc. Hiện tại thuộc thửa đất số 169, tờ bản đồ số 22, bản đồ kỹ thuật số, diện tích 119m2 địa chỉ: Tổ dân phố Tiền Giang, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.
5. Quyền sử dụng đất tại thửa số QH xen dắm TDP 8, tờ bản đồ số: 01, tại tổ dân phố 8, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CI 505788, UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 13/06/2017 mang tên ông Trần Anh Dũng và bà Nguyễn Quỳnh Anh. Hiện tại thuộc thửa đất số 1466, tờ bản đồ số 01, bản đồ kỹ thuật số, diện tích 126m2 . Địa chỉ: Tổ 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.  
          Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương biết, đăng ký.

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH LỰA CHỌN TỔ CHỨC TĐG TS (14/06/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản để bảo đảm thi hành án, như sau:
1. Xe tô tô nhãn hiệu Honda CRV, biển số đăng ký 38A- 536.86 có Giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 38- 022657, do Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 21/8/2023.
2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 103, tờ bản đồ số 28 tại địa chỉ: Thôn Đông Hà I, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 835197 do UBND huyện Thạch Hà cấp ngày 26/4/2018.
          Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết, đăng ký.

CHI CỤC THADS HUYỆN HƯƠNG KHÊ TB VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC TĐG TS (04/06/2024)

  1. Tài sản kê biên.
01 (một) ngôi nhà gỗ 03 gian kiểu nhà truyền thống, nhà gồm có 04 vì bằng gỗ, cụ thể như sau:
- 09 cột cái hình tròn, đường kính mỗi cột 24.8cm, chiều cao mỗi cột 4.7m trong đó gồm 03 cột bằng gỗ lim, 04 cột bằng gỗ dỗi, 01 cột bằng rỗ ràng ràng và 01 cột bằng gỗ Chua.
- Nhà gồm 16 xà Thượng nằm gần đỉnh cột để liên kết các cột cái với nhau có kích thước 12cm x 30cm.
- Nhà gồm 04 xà hạ nằm bên dưới xà thượng; 06 xà cái; 06 xà trung; 04 xà nách; 13 cái xà hiên để liên kết trên đầu các cột hiên.
- Rui, mè mái nhà làm bằng gỗ không rõ chủng loại, mái lợp ngói truyền thống.
- Trần nhà được trần bằng gỗ không rõ chủng loại; có 01 vách ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ được làm bằng gỗ.
- Nhà không có cửa chính; có 01 cửa đi vào phòng ngủ kích thước 70cm x 2.5m, cánh cửa được làm bằng gỗ Dỗi; 01 cửa sổ ở mặt chính của nhà gồm 03 cánh, kích thước mỗi cánh 52cm x 1.8m. Bao quanh nhà gỗ có tường xây bao bằng gạch, trát vữa xi măng, ốp gạch men.
Liền kề phía trước nhà chính có 01 mái che kích thước 6.7m x 10m gồm 04 cột trụ hình tròn bằng thép Hòa Phát; Kèo, đòn tay mái che bằng thép hộp Hòa Phát kích thước 3cm x 6cm và 4cm x 8cm; Mái che được lợp bằng tôn.
          Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ KỲ ANH TB VỀ LỰA CHỌN TĐG (20/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - địa chỉ Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản đã tự nguyện bàn giao để bảo đảm thi hành án, như sau:
Quyền sử dụng đất ở thửa đất số 190, tờ bản đồ số 27 thuộc tổ dân phố Hoành Nam, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DĐ 535310 cấp ngày 04/01/2022 với diện tích 2211,0 m2 ,hình thức sử dụng : sử dụng riêng , mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 900 m2 , đất trồng cây lâu năm 1311,0 m2 thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị lâu dài; đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 15/10/2043 mang tên ông Hồ Phi Liêm và bà Mai Thị Thuần, địa chỉ thường trú: Xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Đăng ký biến động: Ngày 14/01/2022 chuyển nhượng cho ông Trần Viết Bằng, số CMND 187303866, địa chỉ tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
+ Công trình xây dựng khác: không có
+ Cây lâu năm : Không có
 Diện tích thực tế hiện tại là 2211,0 m2, có tứ cận cụ thể như sau:
          + Phía Bắc giáp đất ông Lương dài 67m.
          + Phía Nam giáp đất đường giao thông dài  67 m.
          + Phía Đông giáp đất bà thu dài 33 m.
          + Phía Tây giáp đường giao thông dài 33 m.
 (Có trích lục sơ đồ vị trí thửa đất kèm theo)
          Vậy, Chi cục thi hành án dân sự thị xã kỳ Anh  thông báo để các tổ chức thẩm định giá có nhu cầu thẩm định giá tài sản.

CỤC THADS TỈNH HÀ TĨNH TB V/V LỰA CHỌN THẨM ĐỊNH GIÁ (14/05/2024)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản để bảo đảm thi hành án, như sau:
- 01 (một) xe máy nhản hiệu HODA, số loại Wave Alp sơn màu trắng-đen-bạc, biển kiểm soát 37F2 - 551.48, số máy: 722568, Số khung: 742411, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng mang tên Nguyễn Thị Yên- sinh năm 1972 là tài sản chung của Nguyễn Quốc Kỷ và vợ Dương Thị Vân
 (Tình trạng vật chứng có trong biên bản giao nhận ngày 27/3/2023 giữa cơ quan CSĐT và Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh)
          - 01 (một) xe máy nhản hiệu YAMAHA, số loại JANUS sơn màu trắng, biển kiểm soát 38K1 - 466.50, số máy: 069249, Số khung: 069344, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng mang tên Dương Văn Linh- sinh năm 1989 là tài sản chung của Dương Văn Linh và vợ Nguyễn Thị Hiển

CHI CỤC THADS HUYỆN CẨM XUYÊN TB V/V LỰA CHỌN THẨM ĐỊNH GIÁ (13/05/2024)

 Cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản do người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tự nguyện giao tài sản để thi hành án, như sau:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 578, tờ bản đồ số 08, tại địa chỉ: Thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cầm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D848872 do UBND huyện Cấm Xuyên cấp ngày 30/7/2004  mang tên hộ bà Lê Thị Xuân Diệu.

CHI CỤC THADS HUYỆN CAN LỘC TB Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (03/05/2024)

 Chấp hành viên Chi cụcThi hành án dân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản đương sự tự nguyện giao để bảo đảm thi hành án, như sau:
- Thửa đất số 1081, tờ bản đồ 05 có diện tích 237,5m2 tại Thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BĐ 908640 do UBND huyện Can Lộc cấp ngày 16/3/2011 mang tên ông Đặng Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Thanh.
Các tin đã đưa ngày: