Sign In

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB VỀ CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC (10/11/2023)

Từ ngày 13/11/2023 chi cục THADS TP.Hà Tĩnh đ/c số 27 đường Võ Liêm Sơn, TP.Hà Tĩnh chuyển đến đ/c số 16 đường Nguyễn Huy Oánh, TP.Hà Tĩnh

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 (24/03/2023)

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp),

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu-chi NSNN năm 2022 (14/11/2022)

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu-chi NSNN năm 2022

Công khai điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 (22/09/2022)

Công khai điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (30/08/2022)

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi phí thi hành án dân sự năm 2022 (19/08/2022)

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi phí thi hành án dân sự năm 2022
Các tin đã đưa ngày: