Sign In

Chi cục THADS huyện Nghi Xuân THÔNG BÁO Về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án (06/03/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với Ông Trần Đình Việt Anh; Nơi đăng ký NKTT: Khối 5, phường Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
          Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.
          Thời gian cưỡng chế: 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2024.
          Địa điểm cưỡng chế: Tại thực địa Thửa đất số 205, tờ bản đồ số 22 và tài sản gắn liền với đất mang tên Trần Đình Việt Anh, địa chỉ: Thôn Hương Mỹ (nay là Thôn Thuận Mỹ), xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (Tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Vinh).  

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB VỀ CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC (10/11/2023)

Từ ngày 13/11/2023 chi cục THADS TP.Hà Tĩnh đ/c số 27 đường Võ Liêm Sơn, TP.Hà Tĩnh chuyển đến đ/c số 16 đường Nguyễn Huy Oánh, TP.Hà Tĩnh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (19/05/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 (24/03/2023)

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BTP ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp),

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu-chi NSNN năm 2022 (14/11/2022)

Công khai điều chỉnh bổ sung dự toán thu-chi NSNN năm 2022

Công khai điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 (22/09/2022)

Công khai điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022
Các tin đã đưa ngày: