Sign In

Chi cục thị xã Kỳ Anh: TB thẩm định giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất trong vụ Cty Phúc Thịnh. Sở hữu tài sản: Trần Quang Thuận, Hoàng Thị Phượng, Hồ Tiến Dũng, Trần Thị Thu Hiền. Địa chỉ:Tổ Hưng Thịnh, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

02/06/2021

Các tin đã đưa ngày: