Sign In

Chi cục TP Hà Tĩnh: lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản: Trụ sở VP làm việc 04 tầng và nhà kho cấp 4 xây dựng trên đất gắn liền QSD thửa đất số 01, tờ bản đồ 00, diện tích 529,1 m2 tại địa chỉ 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh.

22/07/2021

Chi cục THADS TP Hà Tĩnh thông báo số 331/TB-CCTHADS ngày 22/7/2021 về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản là: Trụ sở VP làm việc 04 tầng và nhà kho cấp 4 công trình xây dựng trên đất gắn liền QSD thửa đất số 01, tờ bản đồ 00, diện tích 529,1 m2 tại địa chỉ số 73 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh, của Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Tĩnh.
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: