Sign In

Tổng cục THADS: TB tuyển dụng công chức. Vị trí chuyên viên lưu trữ Tổng cục. Các địa phương (53 tỉnh, thành phố), vị trí: Chuyên viên CNTT, chuyên viên tổ chức, hành chính tổng hợp, thi hành án, kế toán, văn thư và thủ kho, thủ quỹ (xem chi tiết ở TB)

09/12/2021

Tổng cục THADS-Bộ Tư pháp: Thông báo tuyển dụng công chức gồm các vị trí:
- Ở Tổng cục: Vị trí chuyên viên lưu trữ công tác tại Vụ TCCB;
- Tại Các địa phương (53 tỉnh, thành phố), vị trí tuyển dụng gồm: Chuyên viên CNTT, chuyên viên tổ chức nhân sự, chuyên viên hành chính tổng hợp, chuyên viên thi hành án, kế toán viên, văn thư viện trung cấp và nhân viên thủ kho, thủ quỹ (chi tiết ở Thông báo và danh sách kèm thông báo) 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: