Sign In

Chi cục THADS Hương Khê: TB về việc giao khoán tháo dỡ, di dời, bảo quản tài sản thi hành án của ông Phương, bà Phúc ở xóm Tân Phú, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

25/10/2021

Chi cục THADS Hương Khê: TB số 34/TB-CCTHADS, ngày 25/10/2021, về việc giao khoán tháo dỡ, di dời, bảo quản tài sản thi hành án của ông Nguyễn Văn Phương, bà Nguyễn Thị Phúc ở xóm Tân Phú, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: