Sign In

Chi cục THA thành phố Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Công trình xây dựng trên đất. Điạ chỉ tài sản, số 73 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh. Giá khởi điểm 1.584.336.260đ.

24/08/2021

Chi cục THA thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án:
- Tài sản: Công trình xây dựng trên đất.
- Điạ chỉ tài sản: số 73 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh.
- Giá khởi điểm 1.584.336.260đ. 
- Thời gian nộp hồ sơ: 24/8/2021 đến 26/8/2021
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trụ sở Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh (số 27 Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh).

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: