Sign In

CChi cục THA Lộc Hà - Lựa chọn tổ chức bán đấu giá: thửa đất số 177, bản đồ số 25, có diện tích 367,5m2 tại Thôn Trung Nghĩa, TT Lộc Hà, Lộc Hà, Hà Tĩnh, cấp ngày 24/6/2014. Giá khởi điểm: 4.489.254.000đ.

27/08/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh, thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án:
- Thửa đất số 177, bản đồ số 25, có diện tích 367,5m tại Thôn Trung Nghĩa, TT Lộc Hà, Lộc Hà, Hà Tĩnh, cấp ngày 24/6/2014.
- Giá khởi điểm: 4.489.254.000đ.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút ngày 27/8/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/9/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Hà, Địa chỉ: Thị Trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Các tin đã đưa ngày: