Sign In

TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Thạch Trung - TP Hà Tĩnh: Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 04, tại xóm Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Giá khởi điểm: 920.830.000 đồng.

18/10/2017

Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh, 27, Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
Thời gian nộp hồ sơ: 16h30p ngày 18/10/2017 đến 16h30p ngày 20/10/2017

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: