Sign In

TB lựa chọn tổ chức BĐG tài sản nhà đất của ông Nguyễn Thanh Vần và chị Trần Thị Nga ở xã Sơn Giang, Hương Sơn: Nhà 2 tầng = 240m2 và thửa đất 94, tờ bản đồ số 56 có diện tích đất 732,6m. Giá khởi điểm nhà đất: 3.599.120.000đ.

09/11/2017

Các tin đã đưa ngày: