Sign In

TP Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 174+175, tờ bản đồ số 02, diện tích 78,1 mét vuông. Nay thuộc tờ bản đồ Số 90, tờ bản đồ 05, diện tích thực tế 76 mét vuông.

08/12/2017

Các tin đã đưa ngày: