Sign In

TB lựa chọn tổ chức BĐG đất và tài sản gắn liền với đất ở Tổ 6 Nam Hà - TP Hà Tĩnh: Thửa đất số 174-175 tờ bản đồ 02, có diện tích 78,1m2 mang tên Ng Huy Cảnh, Hoàng Thúy Vân. Giá khởi điểm: 754.249.000 đồng.

06/12/2017

Các tin đã đưa ngày: