Sign In

TB: llựa chọn tổ chức BĐG xe ô tô bán tải Mazda BT50, BKS 38A - 04320, số khung MM7UP4DF0EW, số máy P5AT1091638. Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp Giấy đăng ký số 010977, ngày 10/4/2014. Giá khởi điểm 175.000.000đ

26/12/2017

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Tài sản:

1. Xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Mazda BT50, BKS 38C-04320; số khung MM 7UP4DF0EW209315; số máy P5AT1091638 có giấy đăng ký ô tô số 010977 do Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cấp ngày 10/04/2014 thuộc quyền sở hữu của Công ty CP vận tải Bích Hóa.


Giá khởi điểm: 175.000.000đ Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng.

2. Xe ô tô tải, nhãn hiệu Cửu Long PY11809D, BKS 38C-049.11; số khung 809DE1A00073; số máy 0E37E3E00127 có giấy đăng ký ô tô số 000752 do Phòng CSGT CÔng an Hà Tĩnh cấp ngày 31/7/2014 huộc quyền sở hữu của Công ty CP vận tải Bích Hóa.

Giá khởi điểm: 150.000.000đ Môt trăm năm mươi triệu đồng.

Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 00 phút ngày 26/12/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2017.

Xem chi tiết ở file đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: