Sign In

Hương Sơn: TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ thuộc GCNQSDĐ số BP857653 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 25/12/2013; thửa đất số 39, tờ bản đồ số 167 (bản đồ địa chính năm 2011), diện tích 462,2m2 (trong đó, đất ở tại nông thôn 300m2...

21/05/2018

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: