Sign In

TB lựa chọn Tổ chức BĐG: Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa 289; tờ bản đồ số 01; diện tích 120 m2. GCNQSDĐ số T 118952, mang tên Bùi Trọng Cường do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 18/3/2003

12/09/2018

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: