Sign In

Tb lựa chọn tổ chức BĐG: Chi cục THADS Can Lộc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là QSDĐ tại thôn Vĩnh Phong, Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh; diện tích 523,4m2; Trong đó có 200m2 đất ở, 323,4m2 đất vườn; thửa số 12, tờ bản đồ số 18...

08/10/2018

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: