Sign In

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại tờ bản đồ số 10, thôn Đông Tiến, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

23/01/2019

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: