Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức BĐG diện tích đất: 575m2 (trong đó 300m2 đất ở và 275m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa 75, tờ bản đồ số 15, tại thôn 3 xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

11/04/2019

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, thông báo công khai trên trang TTĐT của Cục THADS Hà Tĩnh và Trang TTĐT chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành án, nội dung như sau:
- Người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn - Địa chỉ: thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:
+ Quyền sử dụng đất được UBND huyện Hương Sơn ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 cấp Giấy chứng nhận số BY 461007; diện tích đất: 575m2 (trong đó 300m2 đất ở và 275m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa 75, tờ bản đồ số 15, tại thôn 3 xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; mang tên: Nguyễn Quang Chung (là người phải thi hành án), có tứ cận như sau:
Phía Tây giáp đất ông Khanh, dài 57,0m;
Phía Bắc giáp đất đã GPMB Quốc lộ 8A mới, dài 10,0m;
Phía Đông giáp đất UBND xã, dài 58,0m;
Phía Nam giáp đất UBND xã, dài 10,0m.
+ Giá khởi điểm: 596.812.500 đồng
Bằng chữ: Năm trăm chín sáu triệu, tám trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Sơn yêu cầu, gồm:
+ Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá: có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu.
+ Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu 2 đấu giá viên đáp ứng theo quy định.
+ Có thời gian hoạt động: Từ 3 năm trở lên.
+ Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp theo yêu cầu của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn.
+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có phòng đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
+ Năng lực, kinh nghiệm: Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
+ Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp: Theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký kể từ ngày thông báo đến 16h ngày 17/4/2019
+ Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Số ĐT: 02393.875.337
- Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính theo dấu của bưu điện), người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và CMND. Hồ sơ không được trả lại nếu không được Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn chọn làm đơn vị đấu giá.
Vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn thông báo và mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn./.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: