Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức BĐG quyền sử dụng thửa đất số: 403, tờ bản đồ số 62, giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BU 953364 cấp ngày 05/11/2014, diện tích là: 169,2m2 và tài sản gắn liền là ngôi nhà cấp 4 được xây dựng năm 2005.

12/04/2019

- Tên tài sản bán đấu giá: Là quyền sử dụng thửa đất số: 403, tờ bản đồ số 62, đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BU 953364 cấp ngày 05/11/2014, với diện tích là: 169,2m2 mang tên ông Phan Văn Tiến, bà Dương Thị Nguyệt và tài sản gắn liền với quyền sử dụng là ngôi nhà cấp 4 được vợ chồng xây dựng năm 2005.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 203.240.000,đ (Hai trăm linh ba triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản và có mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp.
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 14 giờ 00 ngày 12/4/2019 đến 17 giờ 30 ngày 16/4/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh – Địa chỉ: xóm Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh thông báo để các tổ chức đấu giá có nhu cầu tổ chức bán đấu giá liên hệ và nộp hồ sơ.

 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: