Sign In

Chi cục THADS huyện Kỳ Anh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG tài sản: Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 52 , có diện tích 876.m2, trong đó đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 676.2m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 530621 ngày 02/3/2015

23/05/2019

           Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
           Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá tài sản;
          Qua làm việc các bên đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá tài sản, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh để lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản và chọn tổ chức bán đấu giá như sau:
          - Tên tài sản bán đấu giá: Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 52 , có diện tích 876.m2, trong đó đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 676.2m2, đất đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 530621 ngày 02/3/2015 mang tên ông Võ Xuân Hành, bà Võ Thị Phong và Tài sản gắn liền là 01 ngôi nhà cấp 4 và công trình phụ trợ được vợ chồng xây dựng năm 1986 có diện tích sử dụng khoảng 100m2.
           - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 238.774.000,đ (Hai trăm ba tám triệu bảy trăm bảy tư ngàn đồng).
           - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản và có mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp.
           - Thời gian nộp hồ sơ: từ 14 giờ 00 ngày 23/5/2019 đến 17 giờ 30 ngày 24/5/2019.
           - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh – Địa chỉ: xóm Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh thông báo để các tổ chức đấu giá có nhu cầu tổ chức bán đấu giá liên hệ và nộp hồ sơ.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: