Sign In

Chi cục THADS Tp.Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tái sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 313, tờ bản đồ số 04, khối phố 2, phường Đại Nài, Tp. Hà Tĩnh

17/07/2019

Xem chi tiết ở file pdf đính kèm

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: