Sign In

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG QSDĐ có diện tích 121,2 m2 của ông Dương Công Giang tại xóm Đồng Thanh, xã Thạch Đồng, tp.Hà Tĩnh và tài sản gắn liền với đất

27/11/2019

- Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 121,2 m2 mà ông Dương Công Giang được quyền sử dụng tại xóm Đồng Thanh, xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh và tài sản gắn liền với đất: ngôi nhà cấp 4 có phần mái đổ bằng kết hợp với mái ngói có diện tích sàn: 64m2.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 219.541.002 ,đ (hai trăm mười chín triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn, không trăm linh hai đồng).

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản và có mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 ngày 26/11/2019 đến 17 giờ 30 ngày 28/11/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh - Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức đấu giá có nhu cầu tổ chức bán đấu giá liên hệ và nộp hồ sơ.
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: