Sign In

Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức BĐG: QSDĐ và tài săn gắn liền thửa đất 15, tờ bản đồ 18 tại số 12, ngõ 11 Lý Tự Trọng, tổ 13 (nay là tổ 5), p.Bắc Hà, tp.Hà Tĩnh

13/02/2020

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 15, tờ bản đồ số 18 tại địa chỉ: số nhà 12, ngõ 11 đường Lý Tự Trọng, tổ 13 (nay là tổ 5) phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T118656 do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp ngày 10/4/2002 mang tên Nguyễn Đức Hợp.

 Giá khởi điểm: 1.931.711.000,đ (Một tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu, bảy trăm mười một nghìn đồng).

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản và có mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 30 ngày 13/02/2020 đến 17 giờ 00 ngày 14/02/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh- Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức đấu giá có nhu cầu tổ chức bán đấu giá liên hệ và nộp hồ sơ.
CHẤP HÀNH VIÊNNGUYỄN THỊ NHƯ Ý

 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: