Sign In

Chi cục THADS thành phố Hà Tính thông báo số 402/TB-CCTHADS ngày 09/7/2020 về kết quả thẩm định giá tài sản thi hành án, cụ thể:1. Đất ở 296,7m2 có giá: 1.977.802.200đ; 2. Đất vườn lâu dài 116,5m2 có giá: 484.658.661đ; 3. Nhà cấp 4 giá: 40.951.000đ;

09/07/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: