Sign In

Thông báo sô 308/TB-CCTHADS ngày 16/7/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Sơn về về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 02 thửa đất. Thửa số 1 có tổng diện tích: 570,5m2 giá KĐ: 305.703.000đ; Thửa số 2 có tổng diện tích:470,5m2 giá KĐ: 255.496.000đ.

16/07/2020

   

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: