Sign In

Thông báo 431 /TB-CCTHA ngày 21/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, gồm: 01 thửa đất tổng diện tích 515,5m2. giá khởi điểm: 689.112.000 đồng.

21/07/2020

Các tin đã đưa ngày: