Sign In

Thông báo số 78 /TB-CCTHA ngày 07/12/2020 của Chi cục THADS huyện Hương Khê về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê,

08/12/2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: