Sign In

Thông báo số: 395/TB-CCTHADS ngày 10/12/2020 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc bán đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất,diện tích 208m2, tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

11/12/2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: