Sign In

Thông báo số12/TB-CCTHA ngày 12/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc tổ chức đấu giá tài sản lần 2 đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích 188,4m2, tại Khối phố 5, T.T Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

12/01/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: