Sign In

Thông báo số 29/TB-CCTHA ngày 18/01/2021 của Chi cục THADS huyện Đức Thọ về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất, tại Đức Thọ, cụ thể: QSDĐ thứ nhất có diện tích 243,9m2 và QSĐ đất thứ 2 có diện tích diện tích 112,2m2

18/01/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: