Sign In

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB BÁN ĐẤU GIÁ TS

05/12/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Địa chỉ: Ngõ 01, đường Phan Kính, thành phố Hà Tĩnh)
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Tàu cá vỏ thép lưới rê ký hiệu LR-01- BNN-V040M.Hti.05 theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: HT-96719-TS do Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cấp ngày 16/01/2017 mang tên ông Tôn Đức Vinh và các thiết bị, ngư lưới cụ kèm theo tàu.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: