Sign In

CHI CỤC THADS TP.HÀ TĨNH TB VỀ CHUYỂN TRỤ SỞ LÀM VIỆC

10/11/2023

Từ ngày 13/11/2023 chi cục THADS TP.Hà Tĩnh đ/c số 27 đường Võ Liêm Sơn, TP.Hà Tĩnh chuyển đến đ/c số 16 đường Nguyễn Huy Oánh, TP.Hà Tĩnh
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: