Sign In

Chi cục THA thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản THA gồm QSDĐ và tài sản gắn liền QSDĐ của ông Trần Quang Thuận và bà Hoàng Thị Phượng. Địa chỉ Tổ dân phố Hưng Bình - phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh. Giá khởi điểm 2.299.473.159 đồng.

28/07/2021

Chi cục THA thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Thông báo số 116/TB-CCTHADS ngày 28/7/2021 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án. Tài sản gồm:
1. QSDĐ tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 93/BĐCĐ/2013, Giấy chứng nhận số 348774 do UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 16/01/2007 mang tên ông Trần Quang Thuận và bà Hoàng Thị Phượng. Địa chỉ Tổ dân phố Hưng Bình - phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh.
2. Tài sản gắn liền với Đất nói trên là ngôi nhà 02 tầng.
3. Giá khởi điểm 2.299.473.159 đồng.
 
Các tin đã đưa ngày: