Sign In

Trung tâm dịch vụ BĐG tỉnh: Bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. ĐC: 151,Nguyễn Biểu, tp Hà Tĩnh; GCNQSDĐ số AB319322, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 1004 số 62/QĐ-UB do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 12/01/2005. Giá khởi điểm 2.598.548.000đ (TB lần 4)

05/06/2017

- Tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, GCNQSDĐ số AB319322, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 1004 số 62/QĐ-UB do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp ngày 12/01/2005 mang tên ông Tô Ngọc Hà.

Địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh

- Giá khởi điểm: 2.598.548.000 đồng ( Hai tỷ, năm trăm chín tám triệu, năm trăm bốn tám nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/đơn tham gia

..... (Xem chi tiết tại bản tải về)

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: