Sign In

Thông báo số 428 /TB-CCTHA ngày 20/7/2020 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh

21/07/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: