Sign In

Thông báo sô 09/TB-CCTHADS ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Nghi Xuân về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá đối với Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 3, có diện tích 297m2 tại Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

13/01/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: