Sign In

Thông báo số 02/TB-CCTHA ngày 13/01/2021 của Chi cục THADS huyện Hương Khê công khai lựa chon tổ chức đấu giá tài sản thi hành án đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất diện tích : 204m2 tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

14/01/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: