Sign In

Hà Tĩnh triển khai Kế hoạch phòng, chống tiêu cực, vi phạm trong các cơ quan Thi hành án dân sự

07/07/2016

          Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục THADS về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Phòng, chống tiêu cực, vi phạm trong các cơ quan THADS Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự hội nghị có đại diện của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thủ trưởng các Chi cục THADS và toàn thể công chức Cục THADS.
Ký cam kết thực hiện chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ký cam kết thực hiện chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 
          Mục đích của việc ban hành Kế hoạch này là nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức nhất là người đứng đầu các cơ quan THADS trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.
         Kế hoạch đề ra nhiều gải pháp, biện pháp thiết thực như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức; Đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức ngành Tư pháp; Phân công, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc kiểm tra phát hiện và xử lý tiêu cực, vi phạm; Tạo điều kiện cho đội ngũ công chức và nhân dân giám sát, phát hiện các hành vi tiêu cực; Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ THADS phục vụ cho phòng chống tiêu cực, vi phạm; Làm tốt công tác đánh giá, phân loại, chuyển đổi vị trí công tác công chức, không để công chức lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ ở một đơn vị quá lâu mà đơn vị đó không hoàn thành nhiệm vụ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của Cục THADS đối với các Chi cục THADS; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong đơn vị ; Thành lập Tổ kiểm tra Phòng chống tiêu cực, vi phạm trong các cơ quan THADS; Xử lý nghiêm những công chức có hành vi tiêu cực, vi phạm...
          Hy vọng với các gải pháp, biện pháp thiết thực nêu trên sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, vi phạm trong công tác THADS, xây dựng các cơ quan THADS Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh./.
                                                                                               Đinh Thị Thu Phương (Cục THADS Hà Tĩnh)

Các tin đã đưa ngày: