Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG

20/08/2015

      Theo Quyết định số 3139/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 2912/QĐ-BTP ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang có Cục trưởng, không quá 03 Phó Cục trưởng và có 04 phòng chuyên môn trực thuộc, bao gồm:

- Văn phòng;
Số điện thoại: 0293.3878.954     Fax: 0293. 3870.270     Email: vpcuc.hug@moj.gov.vn

- Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án;
Số điện thoại: 0293.3878.954     Fax: 0293. 3870.270     Email: nghiepvu.hug@moj.gov.vn

- Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Số điện thoại: 0293.3878.954     Fax: 0293. 3870.270     Email: kiemtra.hug@moj.gov.vn

- Phòng Tổ chức cán bộ.
Số điện thoại: 0293.3878.954     Fax: 0293. 3870.270     Email: tccb.hug@moj.gov.vn

      Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang hiện tại có 08 (Tám) Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, bao gồm:

1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh
- Địa chỉ trụ sở: Đường Trần Ngọc Quế - KV6 - P3 - TP. VịThanh – HG
- Số điện thoại: 0293.3876.996                  Fax: 0293.3878.996
- Email: vithanh.hug@moj.gov.vn

2. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy
- Địa chỉ trụ sở: Số 03, đường Phạm Hùng, KV3, Phường Ngã Bảy, TX Ngã Bảy – HG
- Số điện thoại: 0293.3866.015                 Fax: 0293.3963.886
- Email: ngabay.hug@moj.gov.vn

3. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ
- Địa chỉ trụ sở: Khu vực Bình Thạnh B - Phường Bình Thạnh - Thị xã Long Mỹ - HG
- Số điện thoại: 0293.3871.296                  Fax:   0293.3871.296   
- Email: longmy.hug@moj.gov.vn

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy
- Địa chỉ trụ sở: Ấp 4 - thị trấn Nàng Mau - huyện Vị Thủy - HG
- Số điện thoại: 0293.3571.174                 Fax: 0293.3572.942               
- Email: vithuy.hug@moj.gov.vn

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ
- Địa chỉ trụ sở: Khu hành chính UBND huyện Long Mỹ, ấp 1, xã Vĩnh Viễn - huyện Long Mỹ - HG
- Số điện thoại: 0293.3874.000                  Fax: chưa có
- Email: huyenlongmy.hug@moj.gov.vn

 6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Mỹ Quới - Thị trấn Cây Dương- huyện Phụng Hiệp - HG
- Số điện thoại: 0293.3961.207                 Fax: 0293.3961.207                        
- Email: phunghiep.hug@moj.gov.vn

7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Nhơn Thuận 1A - TT.Một Ngàn - huyện ChâuThành A - HG
- Số điện thoại: 0293.3946.439                 Fax: 0293.3946.439
- Email: chauthanha.hug@moj.gov.vn

8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành
- Địa chỉ trụ sở: đường Hùng Vương - ấpThị Trấn - TT.NgãSáu - huyện Châu Thành - HG
- Số điện thoại: 0293.3948.590                 Fax:   0293.3948.590    
- Email: chauthanh.hug@moj.gov.vn