Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Thi hành án thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức và người lao động 06 tháng đầu năm 2021

17/06/2021

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

18/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Chiều ngày 18/6/2021 Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã trao số tiền...

Thông tin khác

Cẩm nang an toàn thông tin cho Cán bộ, Công chức, viên chức

11/06/2021

Các nguy cơ mất an toàn thông tin có thể lập tức ảnh hưởng đến chúng ta ngay sau khi sử dụng máy tính vừa mua hoặc vừa cài đặt lại. Do đó cần có một số lưu ý để thiết lập máy tính mới an toàn chống lại các nguy cơ vị tấn công.