Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CHI BỘ CỤC THADS TỈNH

24/01/2022

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 và đề ra phương hương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Chiều ngày 24/01/2022 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm...

Nghiên cứu trao đổi

Thực trạng phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự và một số giải pháp hoàn thiện

30/11/2021

Chấp hành viên (CHV) là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 20 Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 (sau...