Sign In

Hoạt động của Cục

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng

16/04/2024

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2024, ngay từ đầu năm Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó công tác giải quyết án tín dụng, ngân hàng tiếp...

Hoạt động của các Chi cục

Phát huy vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp

19/03/2024

Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện Phụng Hiệp ngày càng đi vào nề nếp và phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý nhà nước về công tác THADS tại địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, trách nhiệm trong thực...

Thông tin khác

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 04/2024

24/04/2024

Hiện nay, tình hình an toàn an ninh thông tin mạng trong nước và quốc tế  đang có diễn biến phức tạp, các đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh thông tin mạng liên tục đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin...