Sign In

Hoạt động của Cục

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

14/09/2023

Nhằm triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Châu Thành tổ chức thành công việc chuyển giao quyền sử dụng đất

09/08/2023

Ngày 08/8/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tổ chức thành công việc chuyển giao quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Minh Trí và bà Nguyễn Ngọc Nhãn cho ông Lê Hữu Tâm với diện...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Châu Thành đến thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam

18/07/2023

Hưởng ứng các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993 - 2023), sáng ngày 18/7/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự...

Nghiên cứu trao đổi

Báo cáo thống kê THADS, thực trạng và giải pháp hoàn thiện

25/05/2023

Công tác thống kê thi hành án dân sự (THADS) có vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh kết quả hoạt động tổ chức THADS đối với các cơ quan THADS các cấp và dự báo tình hình công tác THADS, đặc biệt trong việc đánh giá, hoạch định chính sách, xây dựng...

Thông tin khác

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

21/09/2023

Còn không đầy 2 tuần nữa (tính đến ngày 30-9-2023), ngành thi hành án dân sự sẽ kết thúc năm công tác 2023. Với việc triển khai nhiều giải pháp, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trong tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu công tác được gi...