Sign In

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự, hướng tới Chính phủ điện tử

Hoạt động của Cục

Gỡ vướng xử lý tài sản do bên thứ ba nắm giữ

03/10/2020

Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba nắm giữ là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án được Luật Thi hành án dân sự (THADS) quy định. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng biện pháp này còn không ít lúng...

Hoạt động của các Chi cục

Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, giảm cưỡng chế trong thi hành án dân sự

25/08/2020

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động thi hành án dân sự là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để đương sự tự nguyện thi hành án. Biện pháp này đã giúp nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 27/5/2020 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách mạng công nghiệp 4.0 với công tác THADS trong tình hình mới

09/09/2020

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại - thời đại số, với những thành tựu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động và toàn xã hội. Đây chính...