Sign In

Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hoạt động của Cục

Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

06/01/2023

Để phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh của tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức và người lao động; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đ­ược phát động, triển...

Hoạt động của các Chi cục

Thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

11/01/2023

Thực hiện theo Kế hoạch của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện công tác năm 2023 và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, ngày 10 tháng 01 năm 2023 Chi...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHỤNG HIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

13/01/2023

Trong không khí những ngày đầu năm mới, cùng với giai cấp công nhân và những người lao động trên địa bàn huyện đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ...

Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

11/11/2022

Những năm gần đây, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện chuyển đổi số được lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), lãnh đạo Cục THADS tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được nhiều...