Sign In

Biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ của Chi bộ Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

29/01/2021

Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và được sự thống nhất của Thường trực UBND thị xã Long Mỹ. Sáng ngày 27/01/2021, Chi cục THADS thị xã Long Mỹ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ của Chi bộ Cục THADS tỉnh Hậu Giang

08/02/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và năng lực...

Cách mạng công nghiệp 4.0 với công tác THADS trong tình hình mới

09/09/2020

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đang mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại - thời đại số, với những thành tựu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ lên mọi hoạt động và toàn xã hội. Đây chính...

Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

08/02/2021

Sáng nay (05/02/2021), tại Hội nghị giao ban trực tuyến Lãnh đạo Bộ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với 02 đồng chí.