Sign In

Triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS tỉnh Hậu Giang

Hoạt động của các Chi cục

Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Ngã Bảy công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy

09/05/2023

 Ngày 08/5/2023 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tiếp Đoàn làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy do bà Ngô Thị Tám - Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn đến công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

12/05/2023

Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Nhà thông tin ấp Sơn Phú 1, xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy phối hợp với UBND xã Tân Thành, UBMTTQ xã Tân Thành và chính quyền ấp Sơn Phú 1, xã Tân Thành,...

Báo cáo thống kê THADS, thực trạng và giải pháp hoàn thiện

25/05/2023

Công tác thống kê thi hành án dân sự (THADS) có vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh kết quả hoạt động tổ chức THADS đối với các cơ quan THADS các cấp và dự báo tình hình công tác THADS, đặc biệt trong việc đánh giá, hoạch định chính sách, xây dựng...

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2023

20/04/2023

Hiện nay, tình hình an toàn an ninh thông tin mạng trong nước đang có diễn biến phức tạp, các đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh thông tin mạng liên tục đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Ngày 11/04/2023,...