Sign In

Kiện toàn Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp

Hoạt động của các Chi cục

Thị xã Long Mỹ - Bầu tín nhiệm đồng chí Trần Nghĩa Hiệp giữ chức Bí thư Chi bộ

24/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 19/11/2019 của Thị ủy Long Mỹ về chỉ đạo Đại hội Chi bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng ngày 23/3/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020

05/09/2019

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công bố quyết định chuẩn y Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Nguyễn Đức Biên, Cục...

Di chúc Hồ Chí Minh - Những giá trị lịch sử và định hướng cho Thanh niên Việt Nam

26/08/2019

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta, trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Tuy đã đi xa nhưng tình cảm, đạo đức và trí tuệ của Người vẫn mãi dõi theo cùng...