Sign In

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hoạt động của các Chi cục

Thi hành án huyện Long Mỹ - Phát huy vai trò tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

12/05/2021

“Khi đất nước cần, chúng ta siết vai nhau Người góp của, người góp công thầm lặng Một chút nhỏ nhoi với tâm thành hiến tặng Dìu nhau qua phút gian khó ngọt tình” Trích Bài thơ về giấc ngủ vội mùa Covid-19 của Thầy Lương Đình Khoa - Trường Tiểu học...

Bàn về xử lý vật chứng trong một số trường hợp pháp luật chưa có quy định

07/04/2021

Xử lý vật chứng là việc cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền, tùy thuộc vào từng giai đoạn tố tụng, căn cứ vào các quy định của pháp luật quyết định số phận pháp lý của vật chứng đã được thu thập trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xử...

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

14/05/2021

Từ ngày 02/4/2021 đến 15/4/2021, Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp với Viện kiểm sát cấp huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát tại các Chi cục THADS cấp huyện...