Sign In

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP NGÀNH NGÂN HÀNG - NGÀNH THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

12/09/2022

Ngày 08/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín...

Thực trạng phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự và một số giải pháp hoàn thiện

30/11/2021

Chấp hành viên (CHV) là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 20 Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 (sau...

Triển khai thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

07/10/2022

Chiều ngày 26/9, Tòa án nhân dân tối cao và Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp công bố Quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.