Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp mặt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hoạt động của Cục

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

16/01/2024

Để tiếp tục phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh của tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức và người lao động; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đ­ược phát động,...

Chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản - Thực trạng và định hướng

18/01/2024

Bài viết đánh giá về thực trạng hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản. Từ đó, đưa ra những định hướng thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản trong thời gian t...

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2023

05/01/2024

Hiện nay, tình hình an toàn an ninh thông tin mạng trong nước và quốc tế  đang có diễn biến phức tạp, các đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh thông tin mạng liên tục đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin...