Sign In

Hoạt động của Cục

Công bố Quyết định kiểm tra toàn diện đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy

21/12/2021

Ngày 20/12/2021, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, ông Lê Phước Toàn - Cục trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra toàn diện đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, theo Kế hoạch kiểm tra năm 2022...

Hoạt động của các Chi cục

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

10/01/2022

Chiều ngày 07/01/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tần. Đồng chí Lê Phước Toàn...