Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

18/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Chiều ngày 18/6/2021 Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã trao số tiền...