Sign In

Hoạt động của Cục

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP NGÀNH NGÂN HÀNG - NGÀNH THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

12/09/2022

Ngày 08/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín...