Sign In

Thêm cơ chế ủy thác xử lý tài sản trong thi hành án dân sự (11/01/2022)

Chinhphu.vn) - Chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (THADS).

Đối với Luật Thi hành án dân sự, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56 và 57 Luật THADS đã bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản (khoản 2 Điều 55, khoản 2 Điều 57) tồn tại song song với cơ chế ủy thác thi hành án theo quy định pháp luật hiện hành.

Chuyển đổi số gắn với phục vụ phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội (30/11/2021)

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban diễn ra vào chiều ngày 30/11. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ứng phó linh hoạt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (22/11/2021)

Ngày 22/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022 với sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái.
Các tin đã đưa ngày: