Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy vật chứng, tài sản 5 vụ án trong tháng 9 năm 2022

23/09/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy vật chứng, tài sản 5 vụ án trong tháng 9 năm 2022
 Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành lập vừa tổ chức tiêu hủy tang vật của 5 vụ án hình sự đã có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Trong đó, 4 vụ tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý; 1 vụ tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau khi thông qua biên bản niêm phong với tất cả thành viên Hội đồng, toàn bộ số tang vật đã được tháo gỡ và đốt. Theo đó, số tang vật tiêu huỷ bao gồm khoảng 9 mẫu ma tuý các loại có khối lượng trên 3.000g và một số tang tài vật khác.
 
Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua biên bản tiêu huỷ ma tuý và tang vật của 5 vụ án hình sự đã có hiệu lực thi hành của pháp luật.
 
Việc tiêu hủy đã được Hội đồng tiến hành tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng, tang vật đưa ra tiêu hủy được các thành viên Hội đồng kiểm tra đảm bảo số lượng đúng theo quyết định, bản án có hiệu lực thi hành.
 
Công tác tiêu hủy vật chứng, tài sản của các vụ án ma túy nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn; ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: