Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kim Động họp giao ban định kỳ

01/03/2017

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Kim Động họp giao ban định kỳ
Hôm nay, ngày 01/3/2017, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức họp giao ban định kỳ. Tại buổi họp này các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến góp ý, thông qua Quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động, cũng tại buổi họp này Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã báo cáo xin ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự đối với những vụ án trọng điểm, có khó khăn vướng mắc, phức tạp cần phải tổ chức thi hành rứt điểm trong thời gian tới.
Kết luận buổi hợp, đồng chí Nguyễn Viết Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện nhấn mạnh:
1. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động rà soát, lập danh sách những vụ việc đã ban hành Quyết định thi hành án từ 2 năm trở lên với giá trị phải thi hành nhỏ đồng thời xây dựng dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành để chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tuyên truyền vận động các bên đương sự chấp hành nghiêm pháp luật về thi hành án dân sự theo đúng nội dung tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động về tăng cường sự phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; xây dựng kế hoạch giao tài sản đã kê biến bán đấu giá cho người chúng đấu giá. Cương quyết tổ chức cương chế trong tháng 4/2017.
2. Đề nghị cơ quan Công an khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ cưỡng chế thi hành án đối với vụ việc trọng điểm mà cơ quan Thi hành án dân sự đã tiến hành kê biên, bán đấu giá nhưng chưa giao được tài sản cho người chúng đấu giá theo quy định.
3. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trong thời gian tới cần phát huy sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động liên kết và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự để công tác thi hành án dân sự huyện Kim Động đạt kết quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao năm 2017 một cách ổn định./.

Nguồn tin: Trần Thị Lan, Phó Chi cục trưởng,
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: