Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động báo cáo công tác THADS tại kỳ họp thứ 5 khóa XIX HĐND huyện Kim Động

28/06/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động báo cáo công tác THADS tại kỳ họp thứ 5 khóa XIX HĐND huyện Kim Động
Sáng nay, ngày 28/6/2018 HĐND huyện Kim Động khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trình bầy báo cáo tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã nêu về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 mà Chi cục đã đạt được cụ thể như: (Kết quả thi hành án dân sự tính từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/5/2018 theo yêu cầu báo cáo của HĐND.)
Kết quả thi hành về việc: Tổng số thụ lý là 551 việc, (trong đó: Số cũ chuyển sang là 135 việc, số thụ lý mới là 416 việc). Số việc đã ủy thác: 07 việc. Số việc phải thi hành là 544 việc (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Số việc có điều kiện thi hành: 473 việc (chiếm 87% số việc phải thi hành)  Đã giải quyết xong 391việc (đạt tỷ lệ 82,7%; vượt 9,2% so với chỉ tiêu được giao).
Kết quả thi hành về tiền: Tổng số thụ lý là 41.218.819.000 đồng, (trong đó: Số cũ chuyển sang 28.444.919.000 đồng, số thụ lý mới là 12.773.900.000 đồng). Số tiền đã ủy thác: 46.406.000 đồng. Số tiền phải thi hành là 41.172.413.000 đồng (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó:  Số tiền có điều kiện thi hành: 33.581.133.000 đồng (chiếm 82% số tiền phải thi hành) Đã giải quyết xong 27.694.573.000 đồng (đạt tỷ lệ 82,5%; vượt 50% so với chỉ tiêu được giao).
Đạt được kết quả như trên là trong thời gian vừa qua Chi cục nhận được nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động; sự giám sát thường xuyên của HĐND, MTTQ Việt Nam huyện Kim Động, sự phối hợp tương đối chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong huyện. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đặt được này, tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng đã chỉ ra khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại mà Chi cục cần phải cố gắng, nỗ lực khắc phục trong thời gian tới.
Để duy trì kết quả đã đặt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018 và những năm tiếp theo đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đề nghị Cục Thi hành án dân sự, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hai nội dung như:
+ Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ, toàn diện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án dân sự; Chỉ 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị 27-CT/HU ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phối hợp tổ chức thi hành án dân sự, hành chính; Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
+ Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục trong việc tổ chức thi hành án dân sự, hành chính. Đặc biệt những vụ việc phải tổ chức thi hành bằng biện pháp cưỡng chế thi hành; các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; kiên quyết chỉ đạo xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án./.
 
Nguyễn Khánh Chi, Nhân viên


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: