Sign In

Chi cục THADS huyện Kim Động tổ chức đi dâng hương, báo công tại Khu di tích Bộ Tư pháp và tọa đàm với Chi cục THADS huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang nhân ngày 20/10/2018

19/10/2018

Chi cục THADS huyện Kim Động tổ chức đi dâng hương, báo công tại Khu di tích Bộ Tư pháp  và tọa đàm với Chi cục THADS huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang nhân ngày 20/10/2018
Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động do đó kết quả công tác thi hành án dân sự tại huyện Kim Động đạt được một số kết quả nhất định, kết quả Thi hành án năm 2018 như sau:
1. Về việc, tổng số thụ lý là 725 việc, kết quả xác minh, phân loại thì có: 638 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 89%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 579 việc, đạt tỷ lệ 90,8% (vượt 18,8% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao)
Số việc chuyển kỳ sau 138 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 59 việc, so với số việc có điều kiện năm 2017 (63 việc) giảm 4 việc, tương ứng 6,3% (Vượt 1.8% so với chỉ tiêu cấp trên giao phải thực hiện giảm tồn).
2. Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 43.245.721.000 đồng, kết quả xác minh, phân loại: 33.348.675.000 đồng có điều kiện giải quyết chiếm tỷ lệ 77%. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 28.665.926.000 đồng, đạt tỷ lệ 86% (vượt 54% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao).
Số tiền chuyển kỳ sau 14.509.519.000đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 4.682.749.000 đồng, so với số tiền có điều kiện năm 2017 chuyển sang  bằng 20.863.221.000đồng. Như vậy, số tiền tồn có điều kiện chuyển sang năm 2019 giảm 77,6%, (vượt 74,1% so với chỉ tiêu cấp trên giao phải thực hiện giảm tồn).
 

 
Từ những kết quả trên, được sự cho phép của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, Ban chi ủy, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự. Ban chấp hành công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tổ chức cho công chức, người lao động đi dâng hương, báo công tại Khu di tích Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sau buổi lễ báo công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn dương, tỉnh Tuyên Quang cùng tổ chức buổi Tọa đàm nhân dịp chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2018.
 


 
Tại buổi Tọa đàm này, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên phát biểu: người phụ nữ Thi hành án dân sự ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng, tác động trực tiếp đến lòng tin, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đối với pháp luật, bảo vệ quyền và  lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, đem lại sự công bằng trong xã hội. Chúc các đồng chí phụ nữ của hai đơn vị nói riêng thật nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp bước những người trước, ra sức vun đắp phong trào, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc đã trải qua trên 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, một Hệ thống thi hành án dân sự đã có trên 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.
Nguồn: Phạm Khánh Chi, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: