Sign In

Đoàn kiểm tra số 4 kiểm tra công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động năm 2018.

18/10/2018

Đoàn kiểm tra số 4 kiểm tra công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động năm 2018.
Chiều 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở UBND huyện Kim Động, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên do đồng chí Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động năm 2018.
Sau khi nghe Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, trình bầy báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, các thành viên tham dự đã đặt ra nhiều câu hỏi chất vấn, đề nghị chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay để đạt được kết quả toàn diện như năm 2018.
 

 
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban Chi đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tiếp thu và trả lời từng câu hỏi chất vấn của các Thành viên tham dự và đề nghị Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể phối hợp tốt với các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội. Đề nghị đồng chí Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 04, tiếp tục quan tâm, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí năm 2019 và những năm tiếp cho các hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp nói chung và Kim Động nói riêng.
 

 
Kết luận tại buổi họp, trước tiên đồng chí Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 04, ghi nhận những kiến nghị của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động và đề nghị UBND huyện Kim Động trong điều kiện cân đối nguồn ngân sách địa phương để căn cứ hỗ trợ thêm cho các hoạt động Thi hành án dân sự huyện nhà.
Về nội dung Báo cáo, kết quả thực tế huyện Kim Động đạt được năm 2018, đồng chí đã đánh giá rất cao về những kế quả đã đạt cụ thể như: Về tổ chức thi hành án đạt được. Về việc đạt tỷ lệ 90,8% (vượt 18,8% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao);  Về tiền 86% (vượt 54% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao); Về công tác tham mưu: đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều Chỉ Thị, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo từng vụ việc cụ thể, tạo cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ cũng như nhiệm vụ Chính trị tại địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được; tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng điều hành đối với công tác thi hành án dân sự để kết quả hoạt động có nhiều khởi sắc hơn trong những năm tiếp theo.

 
 
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Viết Quý, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Kim Động, xin lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo, góp ý từ các thành viên tham dự và xin hứa sẽ cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cùng vào cuộc phối hợp tốt hơn nữa trong việc tổ chức thi hành án trong thời gian tới./.
Nguồn: Nguyễn Khánh Chi, Nhân viên Chi cục THADS huyện Kim Động


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: