Sign In

Chi cục THADS thành phố Hưng Yên: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

19/07/2021

Chi cục THADS thành phố Hưng Yên: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021), ngay từ đầu năm công tác, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích công chức và người lao động của Chi cục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ.
        Kết quả thi hành án dân sự 9 tháng năm 2021: Tổng số phải thi hành là 564 việc, số có điều kiện thi hành là 471 việc. Về tiền, tổng số phải thi hành trên 158 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành trên 124 tỷ đồng, đã thi hành xong 291 việc, đạt tỷ lệ 61,78%, bằng 74,43% chỉ tiêu được giao; về tiền thi hành xong trên 57,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46,49%, bằng 116,2% chỉ tiêu được giao.        Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra của cả nước cũng như trong tỉnh thời gian qua rất phức tạp, song với sự đã tập trung mọi nguồn lực và nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động Chi cục nên 9 tháng năm 2021 Chi cục đã đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
        Bám sát Kế hoạch công tác năm, Lãnh đạo Chi cục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS thành phố. Đồng thời, Chi cục trưởng đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác, hằng tháng báo cáo kết quả về Thủ trưởng đơn vị, để theo dõi nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
         Năm 2021, Lãnh đạo Chi cục đã chủ động đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức trong cơ quan; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; các công chức trong cơ quan làm tốt công tác dân vận gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng.
         Bên cạnh đó, Chi cục đã ban hành kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra, triển khai thực có hiệu quả theo đúng nội dung tiến độ kế hoạch đề ra. Kết thúc tự kiểm tra có đánh giá, nhận xét, kết luận những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân tồn tại và có biện pháp chỉ đạo Chấp hành viên, công chức được kiểm tra khắc phục kịp thời sai sót, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan; phát huy vai trò lãnh đạo và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
         Đạt được thành tích nêu trên, do đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo THADS thành phố, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục THADS thành phố Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tự hào với những thành tích đã đạt được, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cần phấn đấu để thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 và những năm tiếp theo.


Theo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên

Các tin đã đưa ngày: