Sign In

Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động

27/02/2023

Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động
Ngày 27/02/2023, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Sớm – Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kim Động; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động cùng các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Chi cục và toàn thể đoàn viên công đoàn của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động.
           Theo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động hiện có 10 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động về đội ngũ công chức và người lao động, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
           Bên cạnh đó, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của công chức, người lao động trong đơn vị; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức, người lao động; giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.
           Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: 100% ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ kiêm nhiệm nên việc dành thời gian cho hoạt động công đoàn có việc còn chưa kịp thời; công tác tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, Chi ủy Chi bộ còn hạn chế…Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.          Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sớm – Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kim Động đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm, tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....
          Cũng tại Đại hội, thay mặt Chi bộ Chi cục THADS huyện Kim Động, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Chi cục thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên công đoàn để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.         Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Kim Động lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: